Farsi/Persian (Iran)Arabic (العربية الموحدة)English (United Kingdom)
  • images/stories/slider/slider1.jpg
  • images/stories/slider/slider2.jpg
  • images/stories/slider/slider3.jpg
  • images/stories/slider/slider4.jpg
  • images/stories/slider/slider5.jpg

این وب سایت از طرف مجموعه کارگاهی تصفیه و آج موم زنبور عسل سلیمانی جهت عرضه بهتر محصولات و تسهیل اطلاع رسانی و ایجاد ارتباطی نزدیک تر با مشتریان، زنبورداران و همکاران ایجاد شده است.

ضمن تشکر از جلب علاقه شما به اطلاع می رساند :

این مجموعه با بیش از سی سال سابقه روشن کاری در کنار پرورش زنبورعسل و تهیه و توزیع لوازم مورد نیاز حرفه زنبورداری در ابتدا با روش های سنتی اقدام به تصفیه و پالایش موم زنبور عسل کرده و در حال حاضر با استفاده از روش های جدید و مکانیزه فرآوری موم زنبور عسل موفق به عرضه محصولات و مشتقات موم زنبور عسل با بهترین کیفیت شده است و بی شک معرف یکی از بزرگترین و مجهزترین کارگاه های تصفیه، آج ، بسته بندی،خرید و فروش موم زنبور عسل در ایران و منطقه است.